הזמנת טכנאי

מתי מזמינים טכנאי?

בדיקה תקופתית 
אחת ל 5 שנים

בזמן החלפת 
ספק הגז

כשעושים שינוי 
במערכת הגז

בהתקנת מוצרי גז
חדשים

בדיקות גז תקופתיות כל 5 שנים

בדיקה תקופתית 
אחת ל 5 שנים

בזמן החלפת ספק הגז

בזמן החלפת 
ספק הגז

כשעושים שינוי במערכת הגז

כשעושים שינוי 
במערכת הגז

בהתקנת מוצרי גז חדשים

בהתקנת מוצרי גז
חדשים

להזמנת טכנאי יש ליצור קשר טלפוני, או למלא את הטופס